Rökning av kött

Lämna in ditt eget kött för rökning hos oss!

Vi tar emot ert kött för rökning!

Vi har många års erfarenhet av rökning för en bra slutprodukt! Vi har gjort den nödvändiga anpassningen av våra lokaler för att vi ska kunna hantera kött som lämnas in. Många jägare kan i och med detta glädjas åt att vi kan ta emot styckningsdetaljer från exempelvis rådjur, hjort, älg, bäver och vildsvin för rökning, naturligtvis även lamm, gris och nöt.

Vårt pris för rökning är 70:-/kg.

Då ingår unik märkning, saltning, (bitar med ben saltas två gånger), varmrökning med alspån 9-12 timmar, nedkylning, sortering och vakuumförpackning.

Tider för inlämning!

Vi röker 1 – 2 gånger i månaden, se info nedan.

Planera i god tid när du behöver ditt kött, då vi vissa månader bara röker en gång månaden, andra två gånger. Visitkort finns i butiken så du enkelt kan hålla koll på vad som gäller. Inlämningsveckor lämnas köttet in tinat, under våra öppettider, för att få det klart till veckan därpå, andra veckor går det också att lämna in köttet även om det är fruset.

 

Tänk på:

 • Köttet skall vara styckat, max 15kg/bit för att det ska gå in i saltsprutan
 • Vi är tacksamma om köttet är lagt i påsar och att ni har koll på hur många bitar ni har med er för att underlätta administration och invägning, då detta görs vid kassan
 • Köttet skall vara tinat om det lämnas in veckan innan det röks och i övrigt obearbetat, vi saltar köttet
 • Förutom hjärta, röker vi inte inälvor
 • Benstycken ska inte ha någon päls
 • Vi benar inte ur kött
 • Vi tar inte emot fisk!
 • Pris: 70:-/kg (from 1/11) inlämnad vikt, minimidebitering 70:- även om vikten understiger 1 kg
 • Tillägg för små bitar med låg vikt
 • 25 % moms ingår i priset
 • Betalning sker i samband med inlämning.
 • Inlämning och hämtning under våra ordinarie öppettider.
 • Nätning av kött 25:-/bit 

Lämna in det tinade köttet senast under lördagen under inlämningsveckorna, för avhämtning veckan därpå. Se vår information nedan om vilka veckor vi röker!

Välkomna till vår Gårdsbutik i Sundbyholm och lämna in ditt eget kött för rökning!